ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2020

ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ – ಪ್ರವಾಸ ವಿವರ

ಮಾತಾ ರಾಣಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿಯು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕುಟಾ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಿರ ಇದೆ. ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಮಾತೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾನೇ ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು …

Read More

ದುಬಾರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ..

ದುಬಾರೆ ಕಾಡು ಕೊಡಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ. ಕಾವೇರಿ ಈ ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತಾಳೆ. ದುಬಾರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದವೇರಿದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ. ಈ ಆನೆಗಳ ಸ್ನಾನ …

Read More