ಆಗಷ್ಟ್ 30, 2020

ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಕಟವಾದರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ದೈನಿಕ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಪತ್ರಿಕೆ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟವಾದರೆ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟವಾದರೆ …

Read More

ದಿಕ್ಕುಗಳು

ದಿಕ್ಕುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ದ್ರುವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರುವ ವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಹಾಗು ಪಶ್ಚಿಮ ವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು …

Read More

ಸಂಬಂಧಿತ ದಿಕ್ಕುಗಳು

ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು ನಿಂತಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎಡ ಬಲ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ …

Read More

ಭಾಗಗಳು – ಕಾಲು, ಅರ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ

ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಲವು  ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು.  ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎರಡು  ಸಮ ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಮ ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ …

Read More

ವಾರದ ಪರಿಚಯ

ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಏಳು ದಿನಗಳು. ಈ  ಏಳು ದಿನಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ  ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 3 ರಿಂದ 5 ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಬಳಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅಭಿಮತ. …

Read More

ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುವ ಕೋಳಿ ಕತೆ

ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿದ್ದ. ಆತ ಒಮ್ಮೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೋಳಿಯೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಳಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದ ಆತನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು! ಆ ಕೋಳಿ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಫಳ ಫಳ ಎಂದು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು! ಅದನ್ನು …

Read More

ಬಾಲ ವಿಸ್ಮಯದ ಪರಿಚಯ

ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನದ ನೆನಪು ಎಷ್ಟು ಸವಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡಿದ ದಿನಗಳು ಚಂದಮಾಮ, ಬಾಲಮಿತ್ರ, ಟಿಂಕಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಮಂಗಳ ಓದಿದ ನೆನಪು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು. ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ನೆನಪುಗಳು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆಲದ …

Read More